Casal de la Gent Gran de Palaudàries

Descripció de l’equipament

En aquest equipament social, inaugurat el 9 de febrer de 2019, s'ofereix a la població del municipi, a partir dels 60 anys, la possibilitat de gaudir d'un espai on fer activitats adreçades al seu col·lectiu.

Les funcions del Casal de la Gent Gran són les següents:

  1. Portar a terme els programes d'actuació i activitats d'acord amb els objectius i finalitats marcats.
  2. Prestar infraestructura a institucions i entitats per a la realització d'activitats que s'ajustin a la finalitat d'aquests equipaments.
  3. També es podran prestar en el Casal, amb independència de les activitats esmentades, altres serveis que s'estimin convenients per a les persones usuàries

Última revisió 08/02/2017

Carretera de Palaudàries, 88 08186 - Lliçà d'Amunt

93 683 79 54

els dies d'atenció al públic són: dimarts, de 9 a 13.30 h; dimecres, de 10 a 14 h i de 15 a 18 h